Tisslabo bedriver småskalig uppfödning av Labrador retriever med fokus på socialt kompetenta hundar med stor drivkraft och viltfinnarförmåga

 

 

 

 

 

Avel och genetik är komplicerat. Enligt mitt sätt att se det bör man kritiskt granska sina tilltänkta avelsdjur innan de används samt ha en vision av vad man vill få fram genom sin avel.
Eftersom vi inte kan styra gener finns alltid en risk att det inte blir som förväntat, därför är det viktigt att åtminstone försöka att ta reda på så mycket som möjligt om de linjer vi väljer att använda. Både positiva och negativa sidor skall beaktas och informeras om och uppföljning av kullarna ger värdefull information för framtida avel.
Vi vet inte vid parningstillfället vilka egenskaper som utvald tik och hane nedärver. Däremot att alla egenskaper valparna har är nedärvda och att vissa egenskaper visar på högre nedärvbarhet än andra. Därtill påverkas hunden av den miljö den vistas i varvid vissa egenskaper kanske utvecklas mer än andra.

                                                          
Mål

Hundar uppfödda på Tisslabo skall vara hundar som är mentalt stabila, med en sund kropp och med en utpräglad vilja att samarbeta med sin förare i kombination med hög jaktlust. De skall ha rätt förutsättningar att både fysiskt och psykiskt kunna arbeta under pressade situationer på jakter och under provstarter likväl som de skall klara vardagens krav i ett samhälle som ställer allt högre krav på hundarna.

                                                           
Förutsättningar

Mina avelsdjur vara skall utan anmärkning på höfter och armbågar, vara ögonlysta  samt Optigentestade för prcdPRA.
Mentalt skall de ha en god nervkonstitution, vara socialt trevliga och stabila samt belastningsbara i såväl vardags som tränings-, jakt- och provsituationer.

                                      
                            Utvärdering

För att utvärdera avelsresultatet är min önskan och förhoppning att hundar uppfödda på Tisslabo startas på prov, mentalbeskrivs samt exteriörbeskrivs. Jag vill att valparna HD och AD röntgas vid mellan 1 och 1,5 års ålder samt ögonlyses vid minst ett tillfälle gärna runt två års ålder.

                                                                             Övrigt

Valparna är registrerade i Svenska Kennelklubben och säljs veterinärbesiktigade, id-märkta vaccinerade och avmaskade. När valpen lämnar Tisslabo är den försäkrad för dolda fel hos försäkringsbolaget Sveland.
Jag förbehåller mig rätten till fri prövningsrätt i valet av valpköpare

 
stäng